Historia choroby

Udostępniam zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Maćka, wystawione przez pediatrę, zajmującą się dzieckiem od urodzenia, na podstawie bogatej dokumentacji medycznej wystawione przez specjalistów zajmujących się dzieckiem…

dziecko cały czas jest diagnozowane… po więcej informacji zapraszam do fundacji pod którą dziecko jest pod opieką..

Wszelkie kopiowanie bez mojej pisemnej zgody i rozpowszechnianie dokumentu w internecie grozi konsekwencją prawną.