1% serca

Czy wiesz, że możesz zdecydować o 1% swojego podatku?

To nic nie kosztuje, a dla mojego niesłyszącego synka znaczy bardzo wiele!

PROSZĘ, PRZEKAŻ MAĆKOWI KAWAŁEK SWOJEGO SERCA, PRZEKAZUJĄC MU SWÓJ 1%

Dzięki temu będzie mógł kontynuować rehabilitację !

JAK TO ZROBIĆ?-

Wystarczy w rozliczeniu podatkowym wpisać numer KRS: 0000 037 904 a w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: 5069 Oświeciński Maciej  to bardzo ważne by w ten sposób wpisać! – najpierw numer potem nazwisko i imię…

buy cheapest propecia

tylko wtedy On dostanie te pieniążki!!

canadian pharmacy

Fundacja dzieciom „Zdążyć z Pomocą”


Poradnik Podatnika

Przekazywanie 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego jest łatwiejsze, niż myślicie!

Warto jednak zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami na ten temat.

1/ W zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać  nazwy organizacji, której chcemy przekazać swój 1%

Teraz należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 124 i 125. Jeśli chcemy prekazać nasz 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także pola126-128. Każda Organizacja Pożytku Publicznego jest zobowiązana do składania sprawozdania ze swojej działalności, dlatego przed wpisaniem numeru KRS warto sprawdzić czy wybrana przez nas fundacja dopełniła formalności w tym względzie.

2/ Sprawdź, komu można przekazać 1% podatku

Przy spisie fundacji, upoważnionych do otrzymywania 1% podatku  znajdziemy też numer KRS, który należy wpisać w PIT 2014. Listę nalezy kontrolować co roku, gdyż jeśli fundacja nie dopełniła formalności, moze ona stracić status OPP.

3/ Jak obliczyć kwotę, jaką można przekazać?

Zgodnie z przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Trzeba ją wyliczyć i wpisać w pit 2014.

Przykład:
Rozliczając sie na formularzu PIT-37 i chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać w rubryce 124 numer KRS danej organizacji, a w rubryce numer 125 – kwotę wsparcia. Można ją obliczyć mnożąc podatek należny (z pola 120) PRZEZ 1%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

4/ Wsparcie dla konkretnej osoby

Aby przekazać 1% na konkretną osobę, należy wskazać w zeznaniu cel szczegółowy. Aby to zrobić, należy wypelnić część I (w przypadku PIT-37). Jednak wypełnienie rubryk z tej części nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak chcemy to zrobić, należy w polu nr 126 wpisać cel,: 5069 Oświeciński Maciej . Zaznaczając pozycję 127, wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych osobowych oraz kwoty wsparcia. W polu 128 można wpisać inne informacje, które dostanie fundacja, np. kontaktowy numer telefonu.

5/ Kto i do kiedy wpłaca 1%?

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika przekazują urzędy skarbowe. Nie ma więc obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wykazujemy w rocznym rozliczeniu PIT. W związku z tym, w odróżnieniu od innych odliczeń, podatnik nie dokumentuje przekazania 1 procentu w żaden sposób. Wystarcza, żeby w deklaracji podać właściwy numer KRS – czyli Krajowego Rejestru Sądowego fundacji, którą chcemy wesprzeć. Możemy też zdecydować się wesprzeć w jednym roku kilka organizacji – wtedy podajemy KRS każdej z nich i kwoty, które mają być odpowiednio im przekazane.

6/ Czy firma na ryczałcie może przekazać 1%?

Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo do przekazania 1 procent podatku na OPP.

Warunkiem darowizny dla organizacji pożytku publicznego jest w przypadku tych podatników terminowe złożenie rocznej deklaracji PIT – 28.
Ryczałtowiec musi zadbać o wpisanie do zeznania prawidłowego numeru KRS organizacji.

7/ Ulga na darowiznę i 1% – czy można rozliczyć obie?

Rozliczenie w jednej deklaracji PIT za 2014 rok ulgi na darowiznę nie przeszkadza w przekazaniu 1% podatku. Pierwsze z odliczeń jest prawdziwą ulgą podatkową – zmniejsza ono roczny dochód, a dzięki temu i podatek. Dotyczy nie tylko organizacji pożytku publicznego, ale wszystkich, zajmujących się działalnością o charakterze społecznie użytecznym.

W przypadku odliczenia darowizny podatnik musi ponieść określony wydatek – niezbędny.

Inaczej jest z przekazaniem 1%. Nie zmniejsza ono należnego podatku, a tylko pozwala inaczej nim rozporządzać. Przekazanie nie następuje też jako bezpośrednia wpłata pieniędzy przez podatnika, dokonuje go urząd skarbowy na zawarty w rocznej deklaracji wniosek.

Z ulgi na darowiznę oraz z 1 procentu mozna korzystać niezależnie, można także wybrać tylko jedną z tych możliwości.

8/ Kto ma prawo odliczyć 1% podatku?

Odliczenie, które kieruje część zapłaconego przez nas podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, dotyczy wszystkich dochodów opodatkowanych. Z takiego przekazania części podatku skorzystać mogą więc podatnicy, opodatkowani:

  • na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe
  • podatkiem liniowym 19% – od działalności gospodarczej.

Przekazanie jednego procentu podatku nie jest w zasadzie ulgą podatkową. Podatnik nie zmniejszy w ten sposób swojej daniny dla fiskusa, może jedynie w pewnym stopniu zadecydować o jej przeznaczeniu.  Żeby skorzystać z ulgi należy terminowo złożyć deklarację roczną.

Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1% nawet jeżeli wniosek pierwotny (błędnie wypełniony) został złożony wcześniej.

Pomóż Usłyszeć świat http://maciej.org.pl

<div align=”center”><a href=”http://maciej.org.pl/?page_id=162″><img src=”http://i55.tinypic.com/2h6d2tv.jpg” width=”200″ height=”350″ alt=”Pomóż Usłyszeć świat http://maciej.org.pl”></a><br>

Pomóż Usłyszeć świat http://maciej.org.pl

<div align=”center”><a href=”http://maciej.org.pl/?page_id=162″><img src=”http://i53.tinypic.com/sdntvr.jpg” width=”150″ height=”200″ alt=”Pomóż Usłyszeć świat http://maciej.org.pl”></a><br>