Podziękowania

Serdeczne podziękowania składam panu dr.lek.med.Adamowi Lemancewiczowi , za wszystko co dla mnie zrobił, za pomoc, dobrą rade, wsparcie w trudnych chwilach. Za wspaniałe podejście do mnie jako pacjentki. Za wielką ludzką życzliwość.

Najszczersze podziękowania całemu zespołowi neonatologi z PSKa w Białymstoku, a szczególnie pani Bożenie Galińskiej-Kin i docentowi Markowi Szczepańskiemu, za podarowanie mi największego skarbu na świecie, jakim jest mój syn. Za walkę  i wiarę  w niego.

Całym sercem dziękuje pani Małgorzacie Gołębiewskiej za dodawanie mi siły, za bycie ze mną w trudnych chwilach i za to że została mleczną mamą dla mojego syna.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruje do pani   Bożeny Szmidt dzięki której, to wszystko się zaczęło  , za jej motywacje do działania. Za dobre serce i opiekę.

Wielkie podziękowania składam też pani Krystynie Czerwińskiej naszej protetyczce, za matczyne rady, przyjazń, dobre słowo, za wspaniałą opiekę.

Równie gorące podziękowanie kieruje do pani Joanny Zielińskiej za przyjazń  ,dodawanie otuchy w trudnych chwilach, za pogodę ducha i za wszystko co dla mnie robi.

Dziękuje też pani Barbarze Mazurek Dorocie Załuckiej za pomoc i wsparcie duchowe na tej trudnej drodze.

Ogromne podziękowanie składam na ręce mgr.Barbary Mironowicz kierowniczce Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białymstoku, za wszystko to co robiła i nadal robi dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Oby to działanie przyniosło  jak najobfitsze owoce.

Wyrazy szacunku uznania przekazuje też paniom,które pracują w tamtejszym ośrodku, za ich fachową pomoc, wyrozumiałość i cierpliwość.

Wyrazy wdzięczności kieruje też do pana Mariusza Gołębiewskiego za wsparcie psychiczne, które tak wiele znaczyło i znaczy dla mnie, za uśmiech, wielką cierpliwość, przyjazń  i za bezinteresowną pomoc Maćkowi .

Wielkie podziękowania dla prezesa Stowarzyszenia Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania w Białymstoku pana Grzegorza Mieszków, za wspaniałe wakacje 2009 i wielkie serce.

Ogromne podziękowania dla pani Joli Bochenek, Milenie Tarnowskiej, Agnieszce Plakwicz i Patrycji Guzek za zaangażowanie się w akcje charytatywną, za dobroć i miłe słowa.

Wielkie serdeczności dla pani  Sylwi Laskowskiej za objaśnienia  techniczne, za wszelką pomoc w realizowaniu moich pomysłów, za miłe słowa i uśmiech.

Z całego serca chciałabym podziękować pani Magdalenie Annie Szmidt i pani Ewelinie Sadowskiej-Pilk za wielkie serduszka, za pokazanie mi że marzenia się spełniają, za dodania mi siły do walki w czasie gdy traciłam wiarę, za przywrócenie kolorów w moim życiu i za pokazanie że aniołem może być każdy z nas.

Specjalne podziękowania kieruję do mBanku, MOSQI.TO i grupy czteryczwarte za wielkie serce nam okazane, radość i wielką niespodziankę.

Dziękuje też rodzinie i przyjaciołom, oraz tym wszystkim którzy stali i stoją nadal na mojej drodze życia, wspierając  mnie w  różnoraki sposób.

Pozwolę  sobie podziękować na łamach tych stron, wszystkim tym, których nie wymieniłam  z imienia i nazwiska. I wszystkim tym, którzy z jakiś powodów wolą zostać anonimowi.