Usłyszeć, świat!

Maciej Oświeciński - Usłyszeć świat.... w katalogu Gwiazdor

„… Nie odchodź za daleko, potrzebuję Twojej pomocy…”

Maciuś jest ślicznym i pełnym energii chłopczykiem. Niestety urodził się głębokim obustronnym niedosłuchem czuciowo-nerwowym, ma zdiagnozowane małogłowie, niskorosłość, wadę wymowy, jaskrę młodzieńczą obu oczną, migrenę, zaburzenia SI,  autyzm, cechy dysformiczne twarzoczaszki, cierpi na mieszane bóle głowy ze współistnieniem komponentów naczynioruchowych i napięciowych, skoliozę, asymetrię łopatek, napięcie mięśni prawego boku, zaburzenia aktywności i uwagi, zaburzenia zachowania, kłopoty z dostosowaniem społecznym, szmery nad sercem . Forsowna, wieloletnia rehabilitacja, w której mama Maciusia bierze czynny udział niesie coraz większą nadzieję na mowę werbalną dziecka i na jego prawidłowy rozwój. Wciąż są potrzebne pomoce edukacyjno-dydaktyczne, materiały logopedyczne i glottodydaktyczne, gry komputerowe, zabawki interaktywne, książki wiele innych drogich materiałów, które nie są dostępne w powszechnej sprzedaży. Samotnej mamy Maciusia nie stać na duże wydatki ponieważ poświęca wszystkie dostępne pieniądze na koszty leczenia. Stąd apel o pomoc. W walce o zdrowie Maćka każdy grosz się liczy. Linki do przykładowych pomocy edukacyjno – dydaktycznych są podane w dziale Bardzo Pilne. Poza tym trwa nieustająca aukcja zbierania pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne, aparaty słuchowe,  różnego typu urządzenia wzmacniające słuch dziecka oraz implanty, jak też na dokładną diagnostykę dziecka . Lista wydatków jest długa ale leczenie zaczyna przynosić wymierne efekty. Pomóżcie Maćkowi usłyszeć świat – świergot ptaków, padający deszcz, szum drzew…Pomóżcie mu cieszyć się życiem…

Maciek jest podopiecznym fundacji-

Fundacja Dzieciom ” Zdążyć z Pomocą ”

ul. Łomiańska 5

01- 685 Warszawa

Bank BPH SA O/Warszawa

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

z  dopiskiem- 5069 Oświeciński Maciej - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Dla przelewów z zagranicy:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (Foundation for Children ‘Help on Time’)
Łomianska 5, 01-685 Warszawa, Poland
Bank BPH S.A.
SWIFT (BIC): BPHKPLPK
IBAN: PL 11 10600076 0000321000196510 (EUR)
IBAN: PL 48 10600076 0000321000196523 (USD)
Postscript: ‘5069 Oswiecinski Maciej – donation for help and health care’

Fundacja zmieniła numer subkonta dla swoich podopiecznych, osoby które posiadają poniższy nr konta na wizytówkach czy ulotkach Maćka-  Bank PKO SA I O/Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 informuję że numer jest już  nieaktualny!!

♣♣♣♣♣♣♣♣

Wystarczy że wpiszesz numer KRS

Fundacji” Zdążyć z Pomocą”- 0000 037 904

Standardowe_logo_PayPal

♣♣♣♣♣♣