Moje terapie

Plan dnia Maćka jest bardzo napięty-  do 14.20 szkoła…

essay writer online

potem rehabilitacja i  zajęcia prywatne mające pomóc mu rozwijać się jak każde zdrowe dziecko …  zawsze jednak znajdziemy czas na zabawę, na spacer, czy zwykłe przytulanie. Mimo, że  poświęcamy więcej czasu na niektóre rzeczy, to Maciuś nie odróżnia się za bardzo od rówieśników. W tej chwili jego głównym i najważniejszym problemem są problemy logopedyczne i jego mowa, ale Maciek bardzo się stara mówić i są już pierwsze efekty naszej ciężkiej pracy… sen spędza też jego kręgosłup ale i nad tym już pracujemy..tak napięty dzień czasem strasznie męczy nas oboje ale oboje też jesteśmy dla siebie wsparciem na tej trudnej drodze do zdrowia…

W szkole Maciek po lekcjach ma godziny dodatkowe-

- godzinę rewalidacyjną na której indywidualnie pracuje z nauczycielem

- godzinę wyrównawczą

- rytmikę

- logopedę

- gimnastykę korekcyjną

-  zajęcia artystyczne z plastyki

- terapię kompensacyjno- pedadogiczną

o4vh1ir26jvZajęcia na które dojeżdzamy 6 razy w tygodniu… większość z nich nie jest refundowana przez NFZ

Terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna

Ponieważ Maciek ma upośledzony rozwój mowy potrzebuje stymulacji na tym obszarze. Terapia ta polega na ćwiczeniach zmierzających do usunięcia zakłóceń w werbalnym porozumiewaniu się.

Muzykoterapia

Muzyka uspokaja, łagodzi napięcie mięśniowe. Muzyka to też wszystkie docierające do nas dźwięki, które aktywizują. Poprzez warsztaty muzyczne w grupie łatwiej nawiązać kontakt z innymi dziecmi. Instrumenty muzyczne zainteresują każde dziecko. Zabawy muzyczne poprawiają orientację w przestrzeni i własnym ciele.

Dzięki tej terapii Maciek rozwija funkcje słuchowo-kinestetyczne. Uczy się działania w grupie i okazywania emocji. Poprawia percepcję i motorykę. Bardzo lubi słuchać nieznanych mu dotąd dźwięków.Uwielbia grać na instrumentach muzycznych.

Metoda W. Sherborne

Metoda ruchu rozwijającego wzięła początek od naturalnej potrzeby dziecka do bliskości fizycznej i emocjonalnej. Polega na rozwijaniu poprzez ruch. Zajęcia trwają ok.30 minut.

W metodzie wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń:
- ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
- ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie
- ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy
- ćwiczenia twórcze.

Ćwiczenia dają  poczucie bezpieczeństwa i są doskonałą zabawą.

Terapia ręki

Terapia ręki usprawnia precyzję ruchów dłoni i palców. Są to ćwiczenia małej motoryki.  Poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń manualnych dziecko poznaje faktury i kształty przedmiotów.

Dzięki tym zajęciom Maciek nabywa umiejętności skupiania uwagi i cierpliwości, co jest dla niego bardzo trudne do osiągnięcia.

Integracja sensoryczna

Wrażenia płynące z receptorów zmysłów (tzn. dotyku, układu przedsionkowego – zmysłu odpowiadającego za równowagę i rejestrowanie ruchu ciała, propriocepcji – czucia głębokiego, węchu, smaku, wzroku, a także słuchu) są tak opracowywane przez układ nerwowy, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu podczas codziennych, pozornie prostych czynności takich jak np. czytanie i pisanie, mówienie, wchodzenie po schodach, jazda na rowerze, zapinanie guzików.

Dogoterapia

Odkąd w naszym domu pojawił się pies zorganizowałam zajęcia z jego udziałem. Mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem Maciek czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.

Różnego rodzaju zabawy z pieskiem wpływają na aktywność fizyczną  Maćka

Hipoterapia

terapia w której wykorzystuje się  konia. Jest to metoda doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania rewalidacyjne i rehabilitacyjne, jednocześnie oddziałowuje na strefę ruchową, emocjonalną, intelektualną i sensoryczną. Szczególnie polecana przy problemach z kręgosłupem jakie ma Maciek.

Terapia Zajęciowa

W ogólnym znaczeniu to: celowe działania rehabilitacyjne, polisensoryczne o charakterze zajęć ciągłych (np. plastycznych, muzycznych, ruchowych itp.) stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością. Jak też rozwijanie samodzielności i zainteresowań dziecka.

Chiropraktyk

Terapia charakteryzuje się dużą intensywnością ucisku dłońmi lub palcami na wybrane partie w celu uzyskania oczekiwanego efektu a w naszym przypadku do likwidacji skoliozy i problemów z kręgosłupem.

Hydromasaż

Hydroterapia metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

Akwaterapia wpływa korzystnie na układ krążenia, układ nerwowy oraz wiele innych narządów organizmu.

Maciek korzysta z hydromasażu w gabinecie u chiropraktyka…  mamy nadzieję że uda nam się kupić matę ozonową i w domu podczas codziennej kąpieli będzie mógł kontynuować terapię która zbawiennie wpływa na jego kręgosłup.

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta to specjalista, który dzięki wiedzy oraz umiejętnościom manualnym i środkom technicznym eliminuje (jeśli to możliwe) pewne procesy chorobowe u Maćka, zapobiega nawrotom i postępowi chorób oraz usuwa dolegliwości.

Maciek jest też pod opieką kilku poradni


Wizyty comiesięczne, lub częstrze jeśli zachodzi taka potrzeba:

- kardiolog
-otolaryngolog
-endykrynolog
-chirurg
-ortopeda
-protetyk
-audiolog
- pediatra
-neurolog
- okulista
-stomatolog